تلفن:09228029858
پاسخگویی

 شنبه تا چهارشنبه
از 9:00 تا 13:00
و 14:00 تا 16:30
به غیر از روزهای تعطیل

فکس: 02166822724
ایمیل: info@kalaTazmin.ir
نشانی: تهران، شاداباد خیابان شهید جعفری ساختمان طلوع پلاک 171 واحد 11

مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی امکان‌پذیر است.

ثبت پیشنهادات و انتقادات